Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πιστοποιεί η ECDL και παρέχει η Real Lab είναι τα προγράμματα ECDL – ΑΣΕΠ 3, 4, 5 και 6 ενοτήτων. Ανάλογα με το πακέτο της επιλογής σας, λαμβάνετε πιστοποίηση για όλες ή κάποιες από τις ενότητες: Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet), Επεξεργασία Κειμένου (Word processing), Υπολογιστικά Φύλλα (Excel Spreadsheet), Χρήση Η/Υ και διαχείριση Αρχείων (Windows), Παρουσιάσεις (Power Point), Βάσεις Δεδομένων (Access).

 

Στις παρακάτω τιμές περιλαμβάνονται όλα (Εγγραφή, Εκπάιδευση, Εξετάσεις, Πιστοποιητικό).

 

219€

ECDL – ΑΣΕΠ (3 Ενότητες)

α. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
β. Επεξεργασία Κειμένου (Word Processing)
γ. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel Spreadsheet)
 

 

 

249€

ECDL – ΑΣΕΠ (4 Ενότητες)

α. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
β. Επεξεργασία Κειμένου (Word Processing)
γ. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel Spreadsheet)
δ. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
 

 

 

289€

ECDL – ΑΣΕΠ (5 Ενότητες)

α. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
β. Επεξεργασία Κειμένου (Word Processing)
γ. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel Spreadsheet)
δ. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
ε. Παρουσιάσεις (Power Point)
 

 

 

349€

ECDL – ΑΣΕΠ (6 Ενότητες)

α. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
β. Επεξεργασία Κειμένου (Word Processing)
γ. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel Spreadsheet)
δ. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
ε. Παρουσιάσεις (Power Point)
στ. Βάσεις Δεδομένων (Access)