Το ECDL είναι το Νο.1 πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών και είναι ευρέως αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο. Εμείς στη Real Lab πιστεύουμε οτι με το ECDL θα έχετε τα εφόδια που χρειάζεστε ωστε να ξεχωρίσετε στην αγορά εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και και σε όλο τον κόσμο.

Γιατί ΕCDL;
Το Πρότυπο ECDL είναι ευρέως αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο. Οπότε ως κάτοχος του πετυχαίνετε:

  • Αναγνώριση από το ελληνικό Δημόσιο και τον Α.Σ.Ε.Π.
  • Αναγνώριση από τις ελληνικές εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα
  • Αναγνώριση από Κρατικούς Φορείς, Υπουργεία και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε 148 χώρες
  • Αναγνώριση από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια

Αναγνώριση στην Ελλάδα
Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί απαραίτητο προσόν για συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για πρόσληψη στον Δημόσιο Τομέα. Το ECDL καλύπτει αυτή την απαίτηση καθώς αναγνωρίζεται επισήμως από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΟΠΠ και τον ΑΣΕΠ. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που εξηγούν την εντυπωσιακή συμμετοχή υποψηφίων στα προγράμματα απόκτησης του ECDL.

Εκτός από το Δημόσιο, o Ιδιωτικός Τομέας αναγνωρίζει επίσης το ECDL. Τα πλεονεκτήματα των Πιστοποιήσεων ECDL, όπως αυτά καταγράφονται από σχετικές έρευνες αλλά και από δηλώσεις των κατόχων ECDL, έχουν οδηγήσει μεγάλους οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες στην υιοθέτηση του ECDL ως κύριο κριτήριο μέτρησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Διεθνής Αναγνώριση
Το ECDL αναγνωρίζεται διεθνώς ως το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο μέτρησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών. Ανάμεσα στους φορείς που αναγνωρίζουν και αποδέχονται το ECDL είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και η Unesco. Το Πρότυπο ECDL έχει γίνει ευρέως αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, πολυεθνικές εταιρείες αλλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη, μεγάλοι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει τα Προγράμματα της οικογένειας ECDL ως κριτήρια μέτρησης των δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για το ανθρώπινο δυναμικό τους.